Blog

‘Faces of Independence': entrevista per Vilaweb.cat

by in Entrevistes, Presència
 thumb_316__4


ENG

Raül Romeva: ‘Spain has never seen itself as a pluri-national state and does not exercise as one’

‘Faces of independence’: Well-known figures from around the country explain why they want independence

Raül Romeva, former MEP of ICV and former vice-president of Greens/ALE, answers to the questions of the ‘Faces of independence’ series, in which well-known figures from around the country explain why they want independence and what an independent Catalonia might bring the world.

—Why are you in favour of independence? 

—The present status quo has long been unsustainable. The dress is pulling on all of the seams and an urgent change of clothes is needed. Spain has never seen itself as a pluri-national state and does not exercise as one. So the conclusion that many of us have reached, above all after the disappointing process that followed the adoption of the Statute, is that we can only have a normal, political and institutional relationship with Spain if it is on an equal basis, and therefore Catalonia should provide itself with what it does not yet have: the condition of a state.

What contributions would an independent Catalonia make to the world?

—Just as the Scottish case would have been, the Catalan case can show that national tensions and conflicts can be resolved democratically. In the 21st century in which the frontiers are ever more volatile, we need modern states. This also means redefining some of the classical states and even the appearance of new state entities. The added value of the Catalan situation is that it might become an example for countries facing similar situations.

CAT

 

Raül Romeva: ‘Espanya no s’ha vist mai com un estat plurinacional i no exerceix com a tal’

 

Raül Romeva, ex-eurodiputat d’ICV-EUiA, respon dues preguntes sobre la independència i el futur de Catalunya al món. És una altra entrevista de la sèrie ‘Faces of independence’ de l’edició en anglès de VilaWeb i que reproduïm en català.

Per què i per a què voleu la independència de Catalunya? 

―L’status quo actual fa temps que ja no és sostenible. El vestit tiba per totes les costures i és urgent un canvi de roba. Espanya no s’ha vist mai com un estat plurinacional, i no exerceix com a tal. De manera que la conclusió a què molta gent hem arribat, sobretot després del decebedor procés que va seguir a l’adopció de l’Estatut, és que només podrem tenir una relació normal, política i institucional, amb Espanya, si és entre iguals, de tu a tu, i per això convé que Catalunya es doti d’allò que ara no té: la condició d’estat.

Què pot aportar una Catalunya independent al món?

―Igual com ho hauria estat el cas escocès, el cas català pot posar de manifest que es poden resoldre tensions i conflictes de caràcter nacional per la via democràtica. En ple segle XXI, en què les fronteres són cada vegada més volàtils, ens calen estats moderns. Això inclou, també, la redefinició d’alguns dels estats clàssics i, fins i tot, l’aparició de nous ens estatals. El valor afegit del fet català és que pot esdevenir un exemple per a països que s’enfronten a situacions similars.

Leave a Reply