• PERISKOPIA és un no-lloc, un espai virtual, un punt de trobada de veritats múltiples i a mig fer, de dubtes que busquen resoldre certeses. Aquí miro d’entendre, de comprendre i d’interpretar allò que observo, escolto o llegeixo. D’aquí parteixo per arribar enlloc. L’ús del periscopi em permet prendre la perspectiva necessària i tenir la mirada protegida. Una mirada que a vegades és curta i concreta, de detall, i d’altres llarga i àmplia, de context.

    A PERISKOPIA la pregunta comanda, la resposta apunta, la inquietud preval.

Recent posts